Hlavná ponuka

Zoznam tried

Názov
I. A Triedny učiteľ Mgr. Lucia Badžgoňová
I. B Triedny učiteľ Mgr. Peter Adamica
I. C Triedny učiteľ Ing. Rastislav Šulgan
II. A Triedny učiteľ Mgr. Marta Kubalová
II. B Triedny učiteľ Ing. Erika Padychová
II. C Triedny učiteľ Mgr. Jana Majáková
III. A Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Mináriková
III. B Triedny učiteľ Ing. Mária Kullová
III. C Triedny učiteľ Ing. Zuzana Faťarová
IV. A Triedny učiteľ Mgr. Kristína Bednárová
IV. B Triedny učiteľ Ing. Katarína Bebejová
IV. C Triedny učiteľ Ing. Beáta Polačková
IV. D Triedny učiteľ Ing. Lenka Juračková
V. A Triedny učiteľ Mgr. Ľubomíra Goliašová
V. B Triedny učiteľ PaedDr. Mária Miníková

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca
    Ul. 17. novembra 2701, 022 01 Čadca
  • +421 41 433 21 06

    e-mail administrátora stránok : rsulgan@oadmj.sk

Fotogaléria