Hlavná ponuka

Zoznam tried

Názov
I. A Triedny učiteľ Mgr. Marcela Šavelová
I. B Triedny učiteľ PhDr. Alena Škrobánková
I. C Triedny učiteľ Ing. Anna Masláková
II. A Triedny učiteľ Ing. Lenka Juračková
II. B Triedny učiteľ Ing. Mária Kamenišťáková
II. C Triedny učiteľ Ing. Jana Večeríková
III. A Triedny učiteľ Mgr. Lucia Badžgoňová
III. B Triedny učiteľ Mgr. Peter Adamica
III. C Triedny učiteľ Ing. Rastislav Šulgan
IV. A Triedny učiteľ Mgr. Marta Kubalová
IV. B Triedny učiteľ Ing. Erika Padychová
IV. C Triedny učiteľ Mgr. Jana Majáková
V. A Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Mináriková
V. B Triedny učiteľ Ing. Mária Kullová

© aScAgenda 2021.0.1264 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2021

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca
    Ul. 17. novembra 2701, 022 01 Čadca
  • +421 41 433 21 06

    e-mail administrátora stránok : rsulgan@oadmj.sk

Fotogaléria