Hlavná ponuka

Zoznam tried

Názov
I. A Triedny učiteľ Ing. Katarína Bebejová
I. B Triedny učiteľ Ing. Zuzana Faťarová
I. C Triedny učiteľ Ing. Angelika Fekulová
II. A Triedny učiteľ Mgr. Marcela Šavelová
II. B Triedny učiteľ PhDr. Alena Škrobánková
II. C Triedny učiteľ Ing. Anna Masláková
III. A Triedny učiteľ Ing. Lenka Juračková
III. B Triedny učiteľ Ing. Mária Kamenišťáková
III. C Triedny učiteľ Ing. Jana Večeríková
IV. A Triedny učiteľ Mgr. Lucia Badžgoňová
IV. B Triedny učiteľ Mgr. Peter Adamica
IV. C Triedny učiteľ Ing. Rastislav Šulgan
V. A Triedny učiteľ Mgr. Marta Kubalová

© aScAgenda 2022.0.1358 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca
    Ul. 17. novembra 2701, 022 01 Čadca
  • +421 41 433 21 06

    e-mail administrátora stránok : rsulgan@oadmj.sk

Fotogaléria